oficiální stránky obce

Upozorňujeme občany, že ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční
v neděli 9. června 2019 v 10:15 hodin na návsi.

Sbíraný je zaběhlý sortiment nebezpečného odpadu tzn. nádoby od barev, staré léky, upotřebené oleje, apod.

 

Více informací o přijímaných složkách:
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu