oficiální stránky obce

Vážení občané,

od 01. 01. 2021 došlo v obci k navýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadu. Zastupitelstvo obce schválilo změnu OZV o poplatku za komunální odpad dne 01. 12. 2020.
Obyvatelé obce, kteří využívají 14 denní svoz, zaplatí na poplatku o 60,- Kč více a obyvatelé využívající kombinovaný svoz o 50,- Kč více, než v roce 2020.

Zvýšení poplatku proběhlo na základě sdělení o navýšení ceny za svoz a likvidaci odpadů společností SKS Jablonec nad Nisou, kdy dochází k navýšení inflace a nákladů (o 3,3%),

Od 01. 01. 2021 jsou poplatky za likvidaci komunálního odpadu stanoveny následovně:

 

Objem sběrné nádoby

Frekvence svozu nádob určených ke shromažďování směsného (zbytkového) komunálního odpadu

1x za 14 dní

Kombinovaný svoz*

110 nebo 120 litrů

(vlastní nádoby)

1.360,- Kč

1.700,- Kč

110 nebo 120 litrů

(pronajaté nádoby)

1.460,- Kč

1.800,- Kč

240 litrů (pronajaté nádoby) 2.900,- Kč

3.500,- Kč

Pytel** 110 litrů 10 ks

600,00 Kč

Pytel** 110 litrů 1 ks

60,00 Kč

* kombinovaný svoz (1x 14 dní v měsících květen až říjen a 1x v měsících listopad až duben)
**typizovaný plastový pytel o objemu 110 litrů označený logem svozové firmy