oficiální stránky obce

Aktuality

1 2 3 6

Vážení spoluobčané,

upozorňujeme vás na úplnou uzavírku silnice II/277 v úseku Mohelnice nad Jizerou – Podhora, z důvodu nutnosti zajištění stability skalního masivu, která je uzavřena od soboty 20. 03. 2021. 

Objízdná trasa se týká také obce Sezemice, kdy bude po dobu uzavírky zvýšen průjezd osobních a nákladních automobilů obcí. Dbejte proto zvýšené opatrnosti, včetně pohybu domácích zvířat.

KSÚS Mnichovo Hradište činí neprodleně příslušné kroky k sanaci skalního masivu tak, aby tato situace byla co nejdříve vyřešena. O znovu otevření průjezdu uvedené silnice vás budeme informovat.

Vážení občané,

informujeme vás, že v týdnu od 08.03.2021 do 13.03.2021 bude spuštěno testovací místo pro antigenní i PCR testování v Mnichově Hradišti, a to konkrétně v Sokolovské ulici mezi halou BIOS a ZŠ Sokolovská.  Testování bude zajišťovat společnost CITYLAB spol. s. r. o. a rezervace pro testování je možná přes odkaz https://www.citylab.cz/rezervace. Testovací místo Mnichovo Hradiště se v rezervačním systému objeví právě v týdnu od 08.03.2021 do 13.03.2021, v tuto chvíli čeká na schválení na Středočeském kraji. 

Dále vás informujeme, že od pondělí 08. 03. 2021 bude možné navštívit očkovací místo v Mnichově Hradišti, které bude umístěno v budově kina. Registrace je nutná přes centrální registrační systém, https://registrace.mzcr.cz/. Více informací viz letáček:

 

Aktuální informace naleznete na webu města Mnichovo Hradiště https://www.mnhradiste.cz/corona.

Na základě zaslané informace od společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., Vás informujeme o změně ceny vodného od 01. 01. 2021

Představenstvo společnosti VaK a. s.  schválilo změny výše ceny na vodovodech a kanalizacích, které jsou na okrese Mladá Boleslav v její působnosti,  s účinností od 1. 1. 2021 takto:

 

ceny v Kč/m3 bez DPH vč. 10% DPH
voda pitná 50,67 55,74

 

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady. Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2021, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

Upozornění na důležitá telefonní čísla:

Dispečink Mladá Boleslav (nepřetržitý 24hodinový provoz)                   tel. 326 721 507

Obchodní oddělení Mladá Boleslav                                                          tel. 326 376 142

326 376 141

Úřední hodiny obchodního oddělení a oddělení TPČ:

Pondělí                                                                                                     7,00 – 16,30 hod.

Středa                                                                                                       7,00 – 16,30 hod.

 

Pokladní hodiny:

Pondělí – čtvrtek                                                   7,30 – 11,30 hod.       12,00 – 15,00 hod.

Pátek                                                                     7,30 – 11,30 hod.       12,00 – 14,00 hod.

Vážení občané,

od 01. 01. 2021 došlo v obci k navýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadu. Zastupitelstvo obce schválilo změnu OZV o poplatku za komunální odpad dne 01. 12. 2020.
Obyvatelé obce, kteří využívají 14 denní svoz, zaplatí na poplatku o 60,- Kč více a obyvatelé využívající kombinovaný svoz o 50,- Kč více, než v roce 2020.

Zvýšení poplatku proběhlo na základě sdělení o navýšení ceny za svoz a likvidaci odpadů společností SKS Jablonec nad Nisou, kdy dochází k navýšení inflace a nákladů (o 3,3%),

Od 01. 01. 2021 jsou poplatky za likvidaci komunálního odpadu stanoveny následovně:

 

Objem sběrné nádoby

Frekvence svozu nádob určených ke shromažďování směsného (zbytkového) komunálního odpadu

1x za 14 dní

Kombinovaný svoz*

110 nebo 120 litrů

(vlastní nádoby)

1.360,- Kč

1.700,- Kč

110 nebo 120 litrů

(pronajaté nádoby)

1.460,- Kč

1.800,- Kč

240 litrů (pronajaté nádoby) 2.900,- Kč

3.500,- Kč

Pytel** 110 litrů 10 ks

600,00 Kč

Pytel** 110 litrů 1 ks

60,00 Kč

* kombinovaný svoz (1x 14 dní v měsících květen až říjen a 1x v měsících listopad až duben)
**typizovaný plastový pytel o objemu 110 litrů označený logem svozové firmy

 

 

 

Vážení občané,

oznamujeme, že sběr nebezpečného odpadu proběhne v naší obci v sobotu 28.11.2020 od 10:15 do 10:25, více informací v přiloženém letáčku.

Vážení,

oznamujeme, že po dobu trvání nouzového stavu je obecní úřad v Sezemicích pro veřejnost uzavřen.

V případě nutnosti volejte:

Josef Černý, starosta –  726 753 408
Lucie Šorejsová, místostarostka – 736 618 469
Ing. Dobra Lukešová, hospodářka – 604 122 918

 

Děkujeme za pochopení!

 

 

 

 

Vážení občané,

ve středu 30.9.2020 v obci Sezemice a její části Jírsko 1.díl  v čase od 8:00 do 18:00 hod.  proběhne odstávka vody z důvodu přepojení vodojemu Sovinky po celkové rekonstrukci.

Žádáme obyvatele, aby se na tuto dobu předzásobili pitnou vodou, náhradní zásobování bude zajištěno přistavením kontejneru s pitnou vodu (na návsi u rybníka).

Děkujeme za pochopení.

1 2 3 6