oficiální stránky obce

Aktuality

1 2 3 6

Vážení občané,

sdělujeme, že v úterý 29. 06. 2021 dojde v naší obci k přerušení dodávky elektrické energie od 07:30 hod.

Aktuální informace o přerušení dodávky elektřiny najdete na webových stánkách obce, pod sekcí “Novinky na úřední desce”, viz obrázek.  Proklikem na “více info” se také dozvíte, kterého konkrétního čísla popisného se odstávka týká, aj.

Vážení spoluobčané,

upozorňujeme vás na úplnou uzavírku silnice II/277 v úseku Mohelnice nad Jizerou – Podhora, z důvodu nutnosti zajištění stability skalního masivu, která je uzavřena od soboty 20. 03. 2021. 

Objízdná trasa se týká také obce Sezemice, kdy bude po dobu uzavírky zvýšen průjezd osobních a nákladních automobilů obcí. Dbejte proto zvýšené opatrnosti, včetně pohybu domácích zvířat.

KSÚS Mnichovo Hradište činí neprodleně příslušné kroky k sanaci skalního masivu tak, aby tato situace byla co nejdříve vyřešena. O znovu otevření průjezdu uvedené silnice vás budeme informovat.

Vážení občané,

informujeme vás, že v týdnu od 08.03.2021 do 13.03.2021 bude spuštěno testovací místo pro antigenní i PCR testování v Mnichově Hradišti, a to konkrétně v Sokolovské ulici mezi halou BIOS a ZŠ Sokolovská.  Testování bude zajišťovat společnost CITYLAB spol. s. r. o. a rezervace pro testování je možná přes odkaz https://www.citylab.cz/rezervace. Testovací místo Mnichovo Hradiště se v rezervačním systému objeví právě v týdnu od 08.03.2021 do 13.03.2021, v tuto chvíli čeká na schválení na Středočeském kraji. 

Dále vás informujeme, že od pondělí 08. 03. 2021 bude možné navštívit očkovací místo v Mnichově Hradišti, které bude umístěno v budově kina. Registrace je nutná přes centrální registrační systém, https://registrace.mzcr.cz/. Více informací viz letáček:

 

Aktuální informace naleznete na webu města Mnichovo Hradiště https://www.mnhradiste.cz/corona.

Na základě zaslané informace od společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., Vás informujeme o změně ceny vodného od 01. 01. 2021

Představenstvo společnosti VaK a. s.  schválilo změny výše ceny na vodovodech a kanalizacích, které jsou na okrese Mladá Boleslav v její působnosti,  s účinností od 1. 1. 2021 takto:

 

ceny v Kč/m3 bez DPH vč. 10% DPH
voda pitná 50,67 55,74

 

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady. Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2021, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

Upozornění na důležitá telefonní čísla:

Dispečink Mladá Boleslav (nepřetržitý 24hodinový provoz)                   tel. 326 721 507

Obchodní oddělení Mladá Boleslav                                                          tel. 326 376 142

326 376 141

Úřední hodiny obchodního oddělení a oddělení TPČ:

Pondělí                                                                                                     7,00 – 16,30 hod.

Středa                                                                                                       7,00 – 16,30 hod.

 

Pokladní hodiny:

Pondělí – čtvrtek                                                   7,30 – 11,30 hod.       12,00 – 15,00 hod.

Pátek                                                                     7,30 – 11,30 hod.       12,00 – 14,00 hod.

Vážení občané,

od 01. 01. 2021 došlo v obci k navýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadu. Zastupitelstvo obce schválilo změnu OZV o poplatku za komunální odpad dne 01. 12. 2020.
Obyvatelé obce, kteří využívají 14 denní svoz, zaplatí na poplatku o 60,- Kč více a obyvatelé využívající kombinovaný svoz o 50,- Kč více, než v roce 2020.

Zvýšení poplatku proběhlo na základě sdělení o navýšení ceny za svoz a likvidaci odpadů společností SKS Jablonec nad Nisou, kdy dochází k navýšení inflace a nákladů (o 3,3%),

Od 01. 01. 2021 jsou poplatky za likvidaci komunálního odpadu stanoveny následovně:

 

Objem sběrné nádoby

Frekvence svozu nádob určených ke shromažďování směsného (zbytkového) komunálního odpadu

1x za 14 dní

Kombinovaný svoz*

110 nebo 120 litrů

(vlastní nádoby)

1.360,- Kč

1.700,- Kč

110 nebo 120 litrů

(pronajaté nádoby)

1.460,- Kč

1.800,- Kč

240 litrů (pronajaté nádoby) 2.900,- Kč

3.500,- Kč

Pytel** 110 litrů 10 ks

600,00 Kč

Pytel** 110 litrů 1 ks

60,00 Kč

* kombinovaný svoz (1x 14 dní v měsících květen až říjen a 1x v měsících listopad až duben)
**typizovaný plastový pytel o objemu 110 litrů označený logem svozové firmy

 

 

 

Vážení občané,

oznamujeme, že sběr nebezpečného odpadu proběhne v naší obci v sobotu 28.11.2020 od 10:15 do 10:25, více informací v přiloženém letáčku.

Vážení,

oznamujeme, že po dobu trvání nouzového stavu je obecní úřad v Sezemicích pro veřejnost uzavřen.

V případě nutnosti volejte:

Josef Černý, starosta –  726 753 408
Lucie Šorejsová, místostarostka – 736 618 469
Ing. Dobra Lukešová, hospodářka – 604 122 918

 

Děkujeme za pochopení!

 

 

 

 

1 2 3 6