oficiální stránky obce

Aktuality

Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č. 166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.

Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Za nedodržení hrozí poměrně vysoké pokuty (až 20 tisíc Kč). Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Finanční náklady na čip včetně jeho aplikace jsou obvykle do 500 Kč.

Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. upozorňují, že ve středu 24.4.2019 od 8:00 do 15:00 proběhne odstávka vody v obci Sezemice. Na dobu odstávky se prosím předzásobte pitnou vodou.

Děkujeme za pochopení.

Vážení občané,

firma L-PRO – Lukáš Procházka, se sídlem v Doubravě, nabízí službu Odvoz odpadních vod s následným odvozem na čističku a vystavením potvrzení.

Pro případné zájemce zde přikládáme odkaz na webové stránky firmy a kontakt:

Web: L-PRO – Lukáš Procházka
Tel.: +420 603 713 800