oficiální stránky obce

Aktuality

OBECNÍ ÚŘAD SEZEMICE

z v e

všechny občany na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce, která se koná 

v sobotu 21. ledna 2017 od 18.00 hod.

sále kulturního domu Sezemice

s následujícím programem: 

  1. Správa starosty o činnosti zastupitelstva v roce 2016.
  2. Seznámení s hospodařením obce v roce 2016.
  3. Schválení účetní závěrka za rok 2016.
  4. Seznámení s plánem činnosti obce na rok 2017.
  5. Diskuse.

Očekáváme Vaši účast obohacenou o podnětné náměty ke zlepšení činnosti obecního zastupitelstva.

Černý Josef

starosta obce