oficiální stránky obce
Název Dokumentu Datum vyvěšení Datum sejmutí Stažení
OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  09.11.2021    Stáhnout
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci  09.11.2021    Stáhnout
Příloha k OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu  09.11.2021    Stáhnout
OZV č. 2/2020 obce SEZEMICE o poplatku za komunální odpad  02.12.2020  18.12.2020  Stáhnout
Příloha č. 1/2020 k Obecně závazné vyhlášce obce Sezemice č. 2/2019 o místních poplatcích  28.1.2020    Stáhnout
Obecně závazná vyhláška obce SEZEMICE č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sezemice  28.1.2020  31.12.2021  Stáhnout
Obecně závazná vyhláška obce Sezemice č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad  18.12.2019    Stáhnout
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů  18.12.2019    Stáhnout
Obecně závazná vyhláška obce Sezemice č. 1/2015  17.4.2015    Stáhnout
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce SEZEMICE č.1/2012 příloha  28.11.2012    Stáhnout
Příloha k OZV o místních poplatcích  30.3.2011    Stáhnout
OZV o systému a poplatku za komunální odpad  22.3.2009    Stáhnout
OZV o místních poplatcích  22.3.2009    Stáhnout