oficiální stránky obce
Název Dokumentu Datum vyvěšení Datum sejmutí Stažení
Rozpočet obce na rok 2021  02.12.2020    Stáhnout
OZV č. 2/2020 obce SEZEMICE o poplatku za komunální odpad  02.12.2020  18.12.2020  Stáhnout
Pozvánka na jednání ZO 1.12.2020  23.11.2020  02.12.2020  Stáhnout
Návrh rozpočtu obce na rok 2021  04.11.2020    Stáhnout
Pozvánka na jednání ZO 3.11.2020  26.10.2020  04.11.2020  Stáhnout
Uzavírka silnice v Korytech  02.10.2020  01.11.2020  Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 5/2020  01.10.2020    Stáhnout
Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Sezemice, která se koná 29.9.2020  22.9.2020  29.9.2020  Stáhnout
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020 s účinností ode dne 14. 9. 2020  12.9.2020    Stáhnout
Obec Sezemice – Záměr prodeje pozemků v k.ú. Sezemice  01.9.2020  28.9.2020  Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 4/2020  01.9.2020    Stáhnout
Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Sezemice, která se koná 31.8.2020  24.8.2020  31.8.2020  Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 3/2020  24.8.2020    Stáhnout
Informace o počtu volebních okrsků a členů volební komise – Volby do krajského zastupitelstva 2020  07.8.2020  04.10.2020  Stáhnout
VV OOP – MZE opatření lesního zákona  29.7.2020  31.12.2022  Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 6/2020  29.7.2020  31.12.2021  Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 2/2020  20.7.2020  31.12.2021  Stáhnout
Veřejná vyhláška – Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání  23.6.2020  30.7.2020  Stáhnout
Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Sezemice, která se koná 29.6.2020  22.6.2020  29.6.2020  Stáhnout
Závěrečný účet obce Sezemice za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sezemice za rok 2019  26.5.2020  30.6.2021  Stáhnout
Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Sezemice, která se koná 25.5.2020  18.5.2020  25.5.2020  Stáhnout
Návrh závěrečného účtu obce Sezemice za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sezemice za rok 2019  10.5.2020  26.5.2020  Stáhnout
Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Sezemice, která se koná 27.4.2020  20.4.2020  27.4.2020  Stáhnout
Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy  05.4.2020  06.5.2020  Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 1/2020  24.2.2020  31.12.2021  Stáhnout
Záměr – pronájem prostor pohostinství  17.2.2020    Stáhnout
Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Sezemice, která se koná 15.2.2020  04.2.2020  15.2.2020  Stáhnout
Oznámení projednání návrhu územního plánu Sezemice  03.2.2020  16.3.2020  Stáhnout
Příloha č. 1/2020 k Obecně závazné vyhlášce obce Sezemice č. 2/2019 o místních poplatcích  28.1.2020    Stáhnout
Obecně závazná vyhláška obce SEZEMICE č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sezemice  28.1.2020  31.12.2021  Stáhnout
Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Sezemice, která se koná 27.1.2020  20.1.2020  27.1.2020  Stáhnout
Rozpočtové opatření č. 6/2019  20.1.2020    Stáhnout
Obecně závazná vyhláška obce Sezemice č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad  18.12.2019    Stáhnout
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů  18.12.2019    Stáhnout