oficiální stránky obce
Oslava 120 let Sboru dobrovolných hasičů přilálaka mnoho návštěvníků

Oslava 120 let Sboru dobrovolných hasičů přilálaka mnoho návštěvníků

V roce 1885 byl založen Sbor dobrovolných hasičů Sezemice. Tvořilo jej 27 zakládajících členů, kteří se věnovali nejen hašení požárů a protipožární prevenci, ale byli hlavními hybateli společenského života v obci. V roce padesátého výročí založení spolku proběhly velkolepé oslavy, kterých se zúčastnilo na 700 lidí. Sezemický sbor je velmi úspěšný v požárním sportu, soutěží se pravidelně účastní mužstva mužů, žen a především dětí.

V roce 1920 byla ustavena místní jednota Sokola, zpočátku jako pobočka loukovské jednoty, osamostatnila se v roce 1923, kdy čítala 67 členů (!). Základnou se pro ně na dlouhý čas stal sál hostince U Koťátků. Od roku 1924 fungoval při místní jednotě zábavní a divadelní odbor, který během roku odehrál až 6 představení. Přesto, že byli zdejší sokolové opravdu aktivní a jejich počet vzhledem k počtu obyvatel Sezemic byl nebývale vysoký, neměli nikdy vlastní sokolovnu ani cvičiště, kde by mohli připravovat skladby pro slety a slavnosti. Možná i z tohoto důvodu činnost sezemického Sokola na počátku třicátých let poněkud zaostávala, zcela ukončena byla, tak jako v celé zemi, v roce 1941, po jmenování Reinharda Heydricha zastupujícím říšským protektorem.

V letech 1976—1991 fungoval v Sezemicích také Československý svaz žen. Kromě pořádání výletů a různých kurzů pro své členky pořádal zejména zábavní akce pro děti, ale i pro dospělé, a to většinou ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Sezemice.

V současné době je hlavním pořadatelem místních akcí SPOLEK SEZEMICE MB, který funguje od konce roku 2010.

oslavy

Oslavy 900 let obce

Rok 2015 byl pro Sezemice významný, uplynulo totiž 900 let od údajně první písemné zmínky o obci a zároveň 130 let os založení ústního sboru dobrovolných hasičů. Hlavní oslavy proběhly 13. června 2015. Součástí bohatého a zajímavého programu byla slavnostní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, žehnání novému znaku a vlajce obce, odhalení pamětních desek místním vojákům padlým v 1. světové válce a legionářům, dále pak odhalení pamětních desek významným rodákům prof. Stanislavu Libenskému a Jiřímu Prádlerovi a v místní škole byla zahájena výstava k historii a životu v Sezemicích.

Z hostů nás pak svojí návštěvou a milými slovy potěšil náměstek hejtmana  Středočeského kraje pro regionální rozvoj pan Mgr. Karel Horčička, ředitel Muzea Mladoboleslavska PhDr, Luděk  Beneš, zástupci města Sezemice u Pardubic a další hosté.  Oficiální část svou přítomností ozvláštnili též zástupci Československé obce legionářské – Jednoty Mladá Boleslav.

oslavy

Oslavy 900 let obce

Všichni návštěvníci oslav, obyvatelé a rodáci Sezemic, hosté a ostatní zúčastnění, pak shlédli v podání folklorního souboru Horačky vystoupení „Podještědská svatba“, dále si  pak poslechli dechovku Živaňanka a večer hudební skupinu Kaleidoskop. Děti si zaskotačily na skákacím hradě, podívaly se na loutkové pohádky Štěpánova kouzelného divadla,  vytvořily si drobné dárky v tvořivé dílničce, to vše s krásně namalovanými obličejíky.

Veliký úspěch pak zaznamenalo vystoupení nejmladších členů SDH při hašení hořícího domečku na návesním rybníku.