oficiální stránky obce

 • starosta sboru: Ing. František Lukeš
 • místostarosta, pověřený funkcí strojníka: Petr Pokorný
 • velitel sboru: Bohuslav Louda
 • zástupce vel. sboru, referent mládeže a velitel mladých hasičů: Radek Stejskal
 • referentka žen a členka kontrolní a revizní rady: Milena Loudová
 • referent mužů: (Milan Černík) od r. 2016 Roman Přerovský
 • zástupce strojníka a zástupce referenta mužů: Václav Lukeš
 • jednatel: Ing. Vladimír Kupec
 • hospodář: Ing. Ladislav Koska
 • člen kontrolní a revizní rady: Josef Černý
 • členka kontrolní a revizní rady: Lucie Šorejsová