oficiální stránky obce

Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Sezemice datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

 • Místo podání datové zprávy: Obecní úřad Sezemice, Sezemice č.p. 13, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
 • Časová možnost podání:
  • Pozemní poštou: kdykoliv
  • Osobně: v úřední dny podatelny
 • Potvrzení přijetí:
  • Pozemní poštou: Převzetí se nepotvrzuje
  • Osobně: v den převzetí datové zprávy
 • Úřední dny podatelny: pondělí od 16:00 do 19:00 hod.

Prostudujte před odesláním