oficiální stránky obce

Na základě zaslané informace od společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., Vás informujeme o změně ceny vodného od 01. 01. 2021

Představenstvo společnosti VaK a. s.  schválilo změny výše ceny na vodovodech a kanalizacích, které jsou na okrese Mladá Boleslav v její působnosti,  s účinností od 1. 1. 2021 takto:

 

ceny v Kč/m3 bez DPH vč. 10% DPH
voda pitná 50,67 55,74

 

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady. Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2021, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

Upozornění na důležitá telefonní čísla:

Dispečink Mladá Boleslav (nepřetržitý 24hodinový provoz)                   tel. 326 721 507

Obchodní oddělení Mladá Boleslav                                                          tel. 326 376 142

326 376 141

Úřední hodiny obchodního oddělení a oddělení TPČ:

Pondělí                                                                                                     7,00 – 16,30 hod.

Středa                                                                                                       7,00 – 16,30 hod.

 

Pokladní hodiny:

Pondělí – čtvrtek                                                   7,30 – 11,30 hod.       12,00 – 15,00 hod.

Pátek                                                                     7,30 – 11,30 hod.       12,00 – 14,00 hod.