oficiální stránky obce

Obecní úřad

1 2 3 7

Vážení spoluobčané,

opět jsou pro vás připraveny dva kontejnery na objemný odpad. Jeden kontejner najdete klasicky v Rokli a druhý je umístěn na dvoře u č.p. 2.

Co patří do kontejenru: nábytek, matrace, koberce, dveře, linoela, jízdní kola apod.

Co nepatří do kontejneru: věci, které lze vytřídit do tříděného odpadu, elektrospotřebiče, pneumatiky, nebezpečný odpad.

Žádáme občany, aby co nejvíce minimalizovali objem svého objemného odpadu – skříně rozložili na desky apod. a neodkládali objemný odpad mimo kontejnery!

Dále vás žádáme, abyste elektrospotřebiče nenechávali volně na rampě u prodejny, ale v případě odložení těchto věcí alespoň zavolali starostce nebo místostarostovi obce!

 

Obec Sezemice ve spolupráci s SDH Sezemice informuje, že sběr železa proběhne v sobotu 02. 03. 2024. Členové SDH začnou se sběrem od 09:00 hodin. Během dopoledne se tedy zastaví
i u vašeho domu. Staré železo mějte připraveno na vhodném místě pro co nejjednodušší manipulaci a odvoz.

Vážení spoluobčané,

od 01. 01. 2024 dochází ke změně poplatku za odpady a za psy.

Poplatek odpady        0,70,- Kč/ litr

Odpadový pytel          70,- Kč/ kus

Celková výše poplatku vám bude sdělena, případně se můžete doptat na obecním úřadě.

Poplatek za psa           100,- Kč
za každého dalšího psa v domácnosti    100,- Kč

Úplné znění platných vyhlášek naleznete ve Sbírce právních předpisů. 

Poplatky je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet č. 107148080/0300 s uvedením č. p. do zprávy pro příjemce.

 

 

1 2 3 7