oficiální stránky obce

Vážení spoluobčané,

opět jsou pro vás připraveny dva kontejnery na objemný odpad. Jeden kontejner najdete klasicky v Rokli a druhý je umístěn na dvoře u č.p. 2.

Co patří do kontejenru: nábytek, matrace, koberce, dveře, linoela, jízdní kola apod.

Co nepatří do kontejneru: věci, které lze vytřídit do tříděného odpadu, elektrospotřebiče, pneumatiky, nebezpečný odpad.

Žádáme občany, aby co nejvíce minimalizovali objem svého objemného odpadu – skříně rozložili na desky apod. a neodkládali objemný odpad mimo kontejnery!

Dále vás žádáme, abyste elektrospotřebiče nenechávali volně na rampě u prodejny, ale v případě odložení těchto věcí alespoň zavolali starostce nebo místostarostovi obce!