oficiální stránky obce

Vážení spoluobčané,

od 01. 01. 2024 dochází ke změně poplatku za odpady a za psy.

Poplatek odpady        0,70,- Kč/ litr

Odpadový pytel          70,- Kč/ kus

Celková výše poplatku vám bude sdělena, případně se můžete doptat na obecním úřadě.

Poplatek za psa           100,- Kč
za každého dalšího psa v domácnosti    100,- Kč

Úplné znění platných vyhlášek naleznete ve Sbírce právních předpisů. 

Poplatky je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet č. 107148080/0300 s uvedením č. p. do zprávy pro příjemce.